Rodokmen levně a kvalitně

Tvorba rodokmenu - Genealogie

Genealogie je pomocná historická věda, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealog se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů.

Matriky

Základním kamenem genealogie je tvorba rodokmenů, tedy tabulek popisujících předky (nebo potomky) určité osoby. Nejčastější formou rodokmenu je vývod, tedy sledování předků daného jedince. Zahrnuje všechny předky výchozí osoby, tj. její rodiče, prarodiče, rodiče prarodičů a tak dále. Při vytváření vývodu se postupuje zpět do minulosti po všech jeho liniích, a to jak mužských, tak i ženských. Vývod bývá v současnosti často zobrazován v podobě stromu, kdy je výchozí osoba umístěna v jeho kořenech a její předci se od ní rozvíjejí do koruny.

Druhou nejčastější formou rodokmenu je pravý opak vývodu, tedy sledování potomků = rozrod. Existují dva způsoby vytváření rozrodu. Prvním je sledování jednoho příjmení, strom v takovém případě zahrnuje pouze potomky synů nebo nemanželské potomky dcer. Druhou variantou je sledování potomků synů i dcer, bez ohledu na příjmení. Rozrod poskytuje přehled o genealogických vazbách v rámci rodu. Jeho zpracování je časově velmi náročné, může totiž zahrnovat několik tisíc osob. Často bývá zpracován v podobě stromu, kdy výchozí osoba / manželský pár je uveden v kořenech nebo na kmeni a jednotlivé rodiny se rozvíjejí do větví.

Příklad matričního záznamu

Hlavním zdrojem pro genealogický výzkum jsou matriční záznamy. Poskytují údaje o narozeních, sňatcích i úmrtích jednotlivých osob. Od roku 1784 jsou u nás matriky vedeny povinně, ovšem spousta obcí je vedla i před tímto datem. Díky tomu je možné vést genealogický výzkum až do 17. století. Na obrázku je příklad matričního záznamu - údaje o ženichovi.

Kromě matričních knih jsou přínosným zdrojem informací údaje ze sčítání lidu, snubní ohlášky, záznamy o sporech, pozemkové knihy a spousta dalších.